Presentatörer

Kinga Sebestyén

Kinga Sebestyén är Master Trainer och ambassadör för Kangoo Jumps i fem europeiska länder. Med hemlandet Rumänien som bas arbetar hon sedan 10 år tillbaka heltid med att utveckla konceptet, utbilda instruktörer och inspirera tränande i de olika Kangoo-koncepten. ”Ingen kan ha tråkigt medan man hoppar” säger Kinga. Testa du med!